Kleur in centrum: 21 maart t/m 27 april 2003

Samenwerkingsproject: “Kleur in ’t Centrum”

Het afgelopen halfjaar is de werkgroep “Kleur in het Centrum” druk bezig geweest met het organiseren van de multiculturele maand “Kleur in ’t Centrum”. De werkgroep bestond uit verschillende zelforganisaties gevestigd in het stadsdeel centrum in samenwerking met een gedelegeerde vanuit de gemeente.
De multiculturele maand vond plaats van 21 maart t/m 27 april 2003. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd door buurtbewoners en zelforganisaties bedoeld voor jong en oud. De activiteiten waren gericht op de gebieden sport, cultuur en ontspanning.
Lees verder Kleur in centrum: 21 maart t/m 27 april 2003

Brussel – 15 maart 2003

Vrijdag 15 maart 2003 zijn de jongeren, voornamelijk woonachtig in het stadsdeel centrum, op excursie gegaan naar Brussel om daar o.a. een seminar bij te wonen en de contacten met de Aramese (Suryoye) jongeren te verbeteren en te onderhouden. Er hadden zich tweeënveertig blijde gezichten verzameld bij het gebouw van Platform Aram om hiervandaan richting Brussel te rijden.
Lees verder Brussel – 15 maart 2003

Nieuwjaarsborrel – 17 januari 2003

Zoals het bij Platform Aram elke jaar een gewoonte is, heeft zij ook dit jaar en wel op 17 januari 2003, een nieuwjaarsborrel georganiseerd.

Dit jaar heeft Platform Aram deze nieuwjaarsborrel samen met het landelijk vertegenwoordigend orgaan van de Arameeërs in Nederland, de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) en de Provinciale orgaan Samenwerkende Provinciale Aramese Organisaties (SPAO), georganiseerd.
Lees verder Nieuwjaarsborrel – 17 januari 2003

Studiedag Aramese taal – 21 december 2002

De mogelijkheid tot het onderwijzen van de Aramese taal in het basisonderwijs in Nederland, is de resultante geweest van de inzet (meer dan 10 jaar geleden) van de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) door middel van haar speciaal hiervoor ingestelde “lerarencomité”. Dit comité heeft het voor elkaar gekregen dat de Aramese kinderen in het basisonderwijs de mogelijkheid kregen om les in de Aramese taal te volgen. Zodoende wordt tot op de dag van vandaag de Aramese taal op meerdere basisscholen waar veel Aramese kinderen zijn, onderwezen.
Zoals menigeen wellicht bekend is, is het kabinet voornemens om het onderwijzen in allochtone talen (dus ook het Aramees) op het basisonderwijs vanaf 2004 af te schaffen.
Lees verder Studiedag Aramese taal – 21 december 2002

Sinterklaas – 5 december 2002

Bij de afgelopen sinterklaasviering zaten alle jongeren vol spanning te wachten tot Sinterklaas binnenkwam met zijn aanhang; de zwarte pieten. Uiteindelijk kwamen de Sint en pieten binnen, strooiend met pepernoten.

Hier en daar werden er enkele tere hoofdjes geraakt maar de feestvreugde overstemde gelukkig en er vielen geen zwaargewonden! De Sint ging na een warm onthaal op zijn stoel zitten en haalde zijn grote boek tevoorschijn, tot schrik van sommigen die het afgelopen jaar niet zo lief waren geweest! Gelukkig was de Sint in een goede bui doordat allen hem zo mooi hadden toegezongen.
Lees verder Sinterklaas – 5 december 2002