Examen Hago – juli 2003

Voor een grote groep jongeren was het een jaar van zwoegen en zweten! Na alle energie die men in de studie had gestoken de afgelopen jaren had het Jongerencomité van Platform Aram een spetterend eindexamenfeest georganiseerd, speciaal voor alle geslaagden onder de Arameeërs.

Voorafgaand aan het feest is er eerst flink gebrainstormd en er is gekeken naar eerdere soortgelijke feesten. Het idee kwam ook om dit tezamen met onze collega vereniging Baradeus Hengelo te organiseren, om de banden tussen de jongeren in de beide verenigingen te versterken. Daarnaast is men druk bezig geweest om te inventariseren hoeveel geslaagden er waren. Hiervoor willen wij, het jongerencomité, iedereen bedanken die zijn medewerking hieraan heeft verleend. Het resultaat mocht er ook dit jaar wezen en overtrof ieders verwachting.

Het organisatiecomité (Jongerencomités Platform Aram en Baradeus Hengelo) wilde op deze avond ook iets speciaals doen voor aanstormende zang- en muziektalenten. Dus ging men op zoek naar jonge enthousiaste zangers en muzikanten die zichzelf op deze avond wilden bewijzen. De respons die we hierop kregen was dan ook overweldigend. Na vele oefensessies en veel voorbereidingen slaagden ze erin om het publiek een geslaagde avond te bezorgen. Dit succesnummer zal in de toekomst zeker een vervolg krijgen!

Ook is er traditiegetrouw een collecte gehouden voor een goed doel, zoals dit altijd gebeurt tijdens het examenfeest. Het ingezamelde geld is gebruikt voor een aantal projecten, dat ten goede komt aan de arme en gehandicapte Arameeërs die in India leven. Voorafgaand aan het collecteren werd er een korte film getoond van een non die zich om deze kinderen in India bekommert. Over de opbrengst waren we zeer tevreden en hebben deze afgedragen aan de monniken van het klooster die het geld op de juiste bestemming zullen afleveren. Het jongerencomité dankt een ieder die een donatie heeft gedaan voor dit goede doel.

Speciale dank is er voor onze 5 kapsters die de maandag voor het feest de hele middag en avond hebben geknipt voor India en die voor de helft van de opbrengst van de totale gift hebben gezorgd. Meer dan 80 mensen hebben zij van een flitsend kapsel voorzien, waarmee zij goed voor de dag konden komen tijdens het examenfeest.

Ook een niet te vergeten bijdrage aan de gift is het onderdeel tafeltennissen tegen enkele vrijwilligers van de organisatie. Deze hebben aangegeven te willen tafeltennissen tegen iedereen die hun wilde uitdagen. Bij elk verloren partij werd door de vrijwilliger een bijdrage gegeven aan dit project. Nog nooit was verliezen zo makkelijk te verwerken als nu het geval.

En natuurlijk moet men de veiling niet vergeten van het zeer lekkere Appelgebak, gebakken door onze eigen A.I. uit Amsterdam/Enschede, waarvan de opbrengst ook voor het goede doel van India was. Van de koper hebben we begrepen dat het goed heeft gesmaakt, alleen dat het ontbrak aan conserveringsmiddelen in het gebak en het niet vermelden van de uiterste houdbaarheidsdatum (en dit voor een bioloog/chemicus!), waardoor meer dan de helft niet geconsumeerd kon worden.

Het examenfeest begon op vrijdagavond tegen 20.00 uur. De examenkandidaten werden naar voren geroepen en kregen als beloning voor de geleverde prestaties een presentje. Een muismat met daarop hun naam en het jaar waarin ze geslaagd zijn. Als toegift kregen zij een hartelijk applaus van de zittenden in de zaal. Na deze ceremonie konden alle aanwezigen gaan dansen op de muziek van Yusuf Saliba. Er werd tijdens deze avond uitbundig gedanst onder het genot van een drankje.

Aan al het leuks komt hoe dan ook een eind en zo ook aan deze avond. Voor de geslaagden in spé gingen na deze dagen andere deuren open (hetzij in de vorm van een vervolgopleiding hetzij in een ander maatschappelijk opzicht). Wij wensen hen veel succes in hun verdere loopbaan en hopen dat we volgend jaar wederom een groot aantal geslaagden in het zonnetje mogen zetten!