Familiedag – 6 juli 2003

Wederom organiseerde Platform Aram familiedag voor jong en oud om de vakantie in te luiden.Op zondag 6 juli vroeg in de morgen waren de meeste ouders al in de weer om diverse activiteiten voor te bereiden voor deze familiedag. Zo was er één bezig met het sorteren van spelletjes, de ander met het verzorgen van de barbecue en zo kun je er nog veel meer opnoemen.
Verder lezen Familiedag – 6 juli 2003

Kleur in centrum: 21 maart t/m 27 april 2003

Samenwerkingsproject: “Kleur in ’t Centrum”

Het afgelopen halfjaar is de werkgroep “Kleur in het Centrum” druk bezig geweest met het organiseren van de multiculturele maand “Kleur in ’t Centrum”. De werkgroep bestond uit verschillende zelforganisaties gevestigd in het stadsdeel centrum in samenwerking met een gedelegeerde vanuit de gemeente.
De multiculturele maand vond plaats van 21 maart t/m 27 april 2003. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd door buurtbewoners en zelforganisaties bedoeld voor jong en oud. De activiteiten waren gericht op de gebieden sport, cultuur en ontspanning.
Verder lezen Kleur in centrum: 21 maart t/m 27 april 2003

Brussel – 15 maart 2003

Vrijdag 15 maart 2003 zijn de jongeren, voornamelijk woonachtig in het stadsdeel centrum, op excursie gegaan naar Brussel om daar o.a. een seminar bij te wonen en de contacten met de Aramese (Suryoye) jongeren te verbeteren en te onderhouden. Er hadden zich tweeënveertig blijde gezichten verzameld bij het gebouw van Platform Aram om hiervandaan richting Brussel te rijden.
Verder lezen Brussel – 15 maart 2003

Valentijn Night – 14 februari 2003

Over het ontstaan van Valentijn doen verschillende verhalen de rondte. Sint Valentijn wordt algemeen beschouwd als de beschermheilige van geliefden. Omdat men aanneemt dat Valentijnsdag bestaat ter nagedachtenis aan een heilige die grote waarde hechtte aan liefde en romantiek, wisselen vele geliefden op deze dag geschenken en liefdesbrieven (of “Valentijntjes”) uit. Het is niet helemaal duidelijk waar de oorsprong van deze traditie ligt, maar het is vermoedelijk een mengeling van heidense rituelen, Christelijk geloof, laat-middeleeuwse en Renaissance praktijken, 18de en 19de eeuws sentimentalisme en 20ste eeuwse commerciële belangen!
Verder lezen Valentijn Night – 14 februari 2003

Nieuwjaarsborrel – 17 januari 2003

Zoals het bij Platform Aram elke jaar een gewoonte is, heeft zij ook dit jaar en wel op 17 januari 2003, een nieuwjaarsborrel georganiseerd.

Dit jaar heeft Platform Aram deze nieuwjaarsborrel samen met het landelijk vertegenwoordigend orgaan van de Arameeërs in Nederland, de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) en de Provinciale orgaan Samenwerkende Provinciale Aramese Organisaties (SPAO), georganiseerd.
Verder lezen Nieuwjaarsborrel – 17 januari 2003

Studiedag Aramese taal – 21 december 2002

De mogelijkheid tot het onderwijzen van de Aramese taal in het basisonderwijs in Nederland, is de resultante geweest van de inzet (meer dan 10 jaar geleden) van de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) door middel van haar speciaal hiervoor ingestelde “lerarencomité”. Dit comité heeft het voor elkaar gekregen dat de Aramese kinderen in het basisonderwijs de mogelijkheid kregen om les in de Aramese taal te volgen. Zodoende wordt tot op de dag van vandaag de Aramese taal op meerdere basisscholen waar veel Aramese kinderen zijn, onderwezen.
Zoals menigeen wellicht bekend is, is het kabinet voornemens om het onderwijzen in allochtone talen (dus ook het Aramees) op het basisonderwijs vanaf 2004 af te schaffen.
Verder lezen Studiedag Aramese taal – 21 december 2002

Sinterklaas – 5 december 2002

Bij de afgelopen sinterklaasviering zaten alle jongeren vol spanning te wachten tot Sinterklaas binnenkwam met zijn aanhang; de zwarte pieten. Uiteindelijk kwamen de Sint en pieten binnen, strooiend met pepernoten.

Hier en daar werden er enkele tere hoofdjes geraakt maar de feestvreugde overstemde gelukkig en er vielen geen zwaargewonden! De Sint ging na een warm onthaal op zijn stoel zitten en haalde zijn grote boek tevoorschijn, tot schrik van sommigen die het afgelopen jaar niet zo lief waren geweest! Gelukkig was de Sint in een goede bui doordat allen hem zo mooi hadden toegezongen.
Verder lezen Sinterklaas – 5 december 2002

Tafeltennis – 27 november 2002

 
Het was weer zover, de jongeren streden tegen elkaar om in het bezit te komen van de felbegeerde tafeltennisbeker.Het toernooi begon op woensdag 27 november 2002 om 19.30 uur en eindigde om 21.00. Er was veel animo voor dit toernooi en er hadden zich dan ook veel jongeren opgegeven, zowel leden als niet-leden. Nadat het duidelijk was wie tegen wie moest spelen, bereidde iedereen zich voor op de wedstrijden die zouden komen. Velen streden dapper om een plaats in de kwart finale te bemachtigen. Maar zoals er winnaars zijn, zo zijn er ook verliezers (dit naar ongenoegen van sommigen). De uit eigen gelederen aangewezen (uiteraard) onpartijdige scheidsrechters hadden de wedstrijden goed onder controle.

Verder lezen Tafeltennis – 27 november 2002

Dropping – 13 september 2002

Na vele weken voorbereiding in alle geheimenis en verborgenheid was het op 13 september 2002 dan eindelijk zo ver. 50 jongeren uit Twente werden bij het schemeren van de avond op een geheime plaats in de donkere bossen van het Aamsveen afgezet. Slechts gewapend met een zaklantaarn en een opdrachten- en een vage routekaart, dat sterk deed denken aan een opgegraven schatkaart uit een piratenfilm, werden de deelnemers vervolgens aan hun lot overgelaten en moesten zij maar zien hoe zo snel mogelijk alle taken en opdrachten uit te voeren en naar de op de kaart gemarkeerde eindpunt te gaan.
Verder lezen Dropping – 13 september 2002